پشو  

درخواست حذف این مطلب
من:بریم !!! ؟ اون:آره بریم من:سیب زمینی پنیر هم بخوریم؟ اون:نه من:شیر موز؟ اون :نه من: آبمیوه؟ اون :نه من:تو رفاه سیب زمینی سرخ کرده میفروشه 3 تومن حداقل اون؟ اون :نه من:من نمیام !!! خودت برو

ادامه مطلب  

بلا !!! ه تموم شد  

درخواست حذف این مطلب
شنبه صبح رفتم بانک برای واریز هزارتون امتحان شهری دیگه کارمند بانک منو میشناخت بس رفتم و دیگه بدون نوبت میرفتم کارمو و زد راه مینداخترفتم آموزشگاه برای !!! که امروز صبح بود اسم بنویسم وقتی اسممو نوشت گف پروندت بمونه آقای نادی نیست باید امضا کنه فردا بیا ببر دیگه کلاس برنداشتم دوشنبه که تعطیل رسمی بود خلاصه یکشنبه رفتم پروندمو بگیرم آقای نادی گف اا بار هفتمته چرا آخه از خج !!! آب شدم گفتم نمیدونم والاگف تو لیست 28 نفری میذارمت نفر 9 ام !!! ساعت 8 ا

ادامه مطلب